Bölüm Başkan Yardımcıları

                                      

Dr. Öğr. Üyesi Enes EKEN                                                               Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KORKMAZ     

0382 288 3659                                                                                    0382 288 3668

eneseken@aksaray.edu.tr                                                                  mehmetkorkmaz@aksaray.edu.tr