Tanıtım

GENEL TANITIM

Aksaray Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 2013-2014 eğitim-öğretim yılında lisans öğrencisi alarak eğitim-öğretime başlamıştır. Bölümümüz 2 Profesör 4 Doçent, 4 Dr. Öğr. Üyesi, 1 Araştırma Görevlisi Dr., 1 Araştırma Görevlisi, olmak üzere toplam 12 yetkin kadrolu akademik personele sahiptir. Bölümümüz 7 (yedi) Anabilim Dalından oluşmaktadır;

 

Devreler ve Sistemler A.B.D

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KORKMAZ

 

Telekomünikasyon A.B.D

Doç. Dr. Filiz SARI

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf E. Yenice

 

Elektronik A.B.D

Prof. Dr. Emre ARSLAN

Prof. Dr. İsmail BAYRAKLI

Arş. Gör. Dr. Deniz KATİPOĞLU

 

Elektrik Makineleri  A.B.D

Doç. Dr. Yunus UZUN

 

Kontrol ve Kumanda  A.B.D

Dr. Öğr. Üyesi Selim Soylu

 

Elektrik Tesisleri  A.B.D

Doç. Dr. Bahadır AKBAL

Dr. Öğr. Üyesi Enes EKEN

 

Enerji Tesisleri  A.B.D

Doç. Dr. Yasin ÇELİK

Arş. Gör. Osman Faruk KAKIŞIM

 

Vizyon/Misyon

Bölümümüz Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında bilime katkıda bulunacak, temel bilgilerle donatılmış, etik değerlere sahip mühendisler yetiştirmek misyonunu benimsemiştir. Bu alanda bilim ve teknoloji üretimi, araştırma, geliştirme ve uygulama alanlarında uluslararası standartları yakalayabilmiş bölümler arasında yer almayı kendine vizyon edinmiştir.

 

İmkanlar

Başarılı öğrencilerimizin ikinci bir Anadalda lisans diplomasına sahip olabilecekleri Çift Anadal çalışmaları Makine Mühendisliği Bölümü ile yürütülmektedir. AB ülkeleri ve diğer ülkeler ile yapılan ikili antlaşmalar sayesinde lisans öğrencilerimizin bir kısmı, öğrenimlerinin bir bölümüne Erasmus Programı kapsamında devam edebilecektir. 2016 yılı başında yeni binasına taşınan Aksaray Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, bilgisayar destekli derslikleri ve yeni laboratuvar cihazları ile lisans öğrencilerini günümüz teknolojisine katkı sağlayacak, donanımlı mühendisler olarak yetiştirecektir.

 

Bölümün Avantajları

i. Mezunlar, ilgili ekonomik kesimlerin yüksek talebi nedeniyle kolayca iş bulabilirler.

ii. Mezunlar, yalnız elektrik-elektronik değil mekatronik, bilişim, biyomedikal gibi yakın alanlarda da çalışma olanağı bulabilirler.

iii. Teknolojik gelişmeleri yakından ilgilendiren eğitimleri ve disiplinler arası yaygın etkisi olan bir mühendislik dalı olması nedeniyle mezunlar AR-GE ve yenilikçilik çalışmalarında aranan niteliklerde öncü roller alabilirler.

 

Elektrik Mühendisleri Odası İş Alanları ve Tanımları Komisyonu 2004 tarihli raporunda Elektrik-Elektronik Mühendislerinin iş alanlarını aşağıdaki gibi belirlemiştir;

 

Enerji taşıma sistemleri/şebekeleri

Elektrik makineleri

Enerji üretim sistemleri, yük yönetimi ve sistem planlaması, elektrik santralleri

Enerji depolama birimleri

Aydınlatma ve tesisatı

Asansörler, yürüyen merdiven, yürüyen yollar ve vinçler

 Elektrikli taşıma sistemleri, elektrikli yol araçları

Elektrik tesislerinde topraklama, potansiyel dengeleme, paratoner, koruma ve önleme

Televizyon/Radyo iletişim teknolojileri, sistemleri ve şebekeleri

Veri iletişim teknolojileri ve sistemleri, iletişim ağları (network)

Fiber optik, kablo ve iletken teknolojileri

Mobil iletişim, uydu haberleşme

Radarlar ve sistemleri

Otomasyon sistemleri, endüstriyel elektronik

Elektronik devre tasarımı ve üretimi

Hava ulaştırma sistemleri

Konum belirleme ve yön bulma sistemleri

Sinyalizasyon

Güvenlik sistemleri ve aygıtları, ses-resim-görüntü aygıtları

Bilgisayar ve bilgisayar sistemleri

Robot teknolojisi

Tıbbi (biyomedikal) elektronik

Bina/Tesis elektrifikasyonu ve akıllı bina sistemler