Mühendislik Tamamlama İmza Yetkisi ve SMM

 

MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA ÖĞRENCİLERİ İÇİN MÜFREDAT ARTIRIMI OLMASINA BAKMAKSIZIN AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ 2 YILDIR. BU SÜREDE MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİNİN İLİŞİĞİ KESİLİR.

ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ MEZUNU MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA ÖĞRENCİLERİMİZ İMZA YETKİSİ İÇİN AŞAĞIDAKİ DERSLERİ FAZLADAN ALMALARI GEREKMEKTEDİR.

Elektrik Makinaları I EEM 345 5.YY

Elektrik Makinaları II EEM 346 6.YY

Elektrik İletim Sistemleri EEM 343 5.YY

Yüksek Gerilim Tekniği EEM 344 6.YY